Władze OTB Lotka

ZARZĄD

Prezes – Maciej Namysł
Sekretarz – Izabela Matłoka
Skarbnik – Halina Więcław

Czlonkowie
Karol Płokarz
Marcin Śrama

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący  – Grzegorz Dąbrowski

Czlonkowie

Irena Duchalska
Ryszard Bachorski